Levensloop en publicaties

Symboliek, Handboek en Catechismus

Toen ik de zevenling gereed had, was ik van plan het rustig aan te doen Ė ik zou in 1999 zeventig worden - maar dit gelukte mij niet. Ik bleef vitaal. Ik schreef in enige maanden een Symboliek, getiteld Getuigen in familie, kerk en samenleving I en II als module voor de Evangelisch Theologische Academie, 2002. Intussen kreeg ik de ingeving om mijn zevenling samen te vatten zoals ook H. Bavinck dit had gedaan in zijn Magnalia Dei. Ik werkte eraan van 1998 tot 2005 en gaf dit als titel de weergave van de naam Jahweh als HIJ-IS-ER-BIJ, Handboek bijbelse geloofsleer, deel I en II, 2006.

 

Het bleek mij hierbij dat het niet gemakkelijk is om de inhoud van een werk puntig en eenvoudig weer te geven; de auteur mag de waarheid niet verkorten. Daar sommigen deze gecomprimeerde samenvatting nogal moeilijk vonden, vatte ik het plan op dezelfde stof weer te geven in vragen en antwoorden. Ik ging in 2006 aan het werk en vroeg enkele collegae Jaap Winter, Siebe Roozenboom, Bartho Versteeg en een oud-zendeling Rein Carlier een kritische gespreksgroep rondom mijn werkstukken te vormen. Daaruit kwamen drie werken voort, die samen een geheel vormen en elkaar aanvullen:
  • - Gesprekken met God-1, een bundel gebeden in vragen en antwoorden als hulp voor zoekers en beginners;
  • - Gesprekken-2 met en over Hem tussen een leraar en leerling of Kleine Protestants-Katholieke Catechismus, een studie voor hen die dieper ingeleid willen worden in de geloofsleer; en
  • - Grote Protestants-Katholieke Catechismus, waarin ik dezelfde vragen veel uitgebreider beantwoord en verantwoord met bronvermelding in noten en een inleiding over de methode en de motieven tot het schrijven ervan.
Want met de Grote begon ik, daarna maakte ik de Kleine en tenslotte Gesprekken-I. Ik keek verrast op toen ik van iemand hoorde dat Calvijn zijn Catechismus van Geneve als zijn voornaamste werk beschouwde. Collega dr. S.M. Roozenboom ried mij aan om Gesprekken-1 en Gesprekken-2 op een Website te zetten. Gert Ribbink verklaarde zich bereid de technische uitvoering hiervan ter hand te nemen. Ik ben beide dankbaar voor hun medewerking en suggesties. De Grote Protestans-Katholieke Catechismus staat niet op website, maar is gedrukt op aanvraag bij mij te verkrijgen evenals Gesprekken-1 en Gesprekken-2.