Vervolg - Gesprekken met God

Bij Jezus’ doop liet Hij zijn stem opnieuw in het publiek klinken. ”Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb!” Matteüs 3:17. En Hij sprak daarna door zijn Zoon tot ons en doet dit door de bijbel en zijn Heilige Geest.

 

‘Ja’, zegt u, ‘maar dat gebeurde lang geleden in een agrarische samenleving, toen velen oor hadden voor zijn Stem en tijd maakten om naar Hem te luisteren; wij in onze technische wereld horen Hem niets zeggen en hebben het te druk met onszelf’. Wacht even - - ook Jezus klaagde in zijn tijd over doven die Gods Stem niet hoorden, omdat zij die hardnekkig niet wilden horen, Matteüs 13 (= Mat.). Dus het ligt niet aan onze generatie en tijd maar aan harde koppen en gesloten harten van mensen die geen tijd voor Hem willen maken.

 

Ik nodig u uit om gesprekken met Hem en mensen te voeren en te luisteren naar Zijn antwoorden. Misschien hebt u dit al eens geprobeerd maar bleef het stil aan de andere kant. De Heilige Geest spitst de bijbel toe op ons en geeft antwoorden. Als de antwoorden niet tot u doordringen, blijf dan net zo lang bidden en luisteren tot u ervaart dat wat Hij zegt ook waar is voor u.

 

U kunt uw kennis van God met uw hart, hoofd en hand verdiepen door de studie van vijftig oefeningen in twee boeken.

 

In het eerste boek vindt u onder de titel Gesprekken met God een proeve van rechtstreekse gesprekken van een leerling met zijn hoogste Leermeester in vijftig oefeningen. Als u deze wilt meemaken, kijk dan bij Gesprekken I.

 

In het tweede boek vindt u onder de titel Gesprekken over God, proeve van een Kleine Protestants-Katholieke Catechismus vooral gesprekken tussen leraar en leerling voor gevorderden over dezelfde onderwerpen maar uitvoeriger; als u deze wilt raadplegen, kijk dan bij Gesprekken II.

 

Ik hoop van harte dat u door deze stof God (beter) leert kennen. De Heilige Geest zal u helpen om inzicht en moed te krijgen en de zin van uw leven (scherper) te zien. Ik wens u bij deze studie volharding en Gods zegen daarop.

 

Met warme groeten van uw medeleerling
Ben Wentsel, Laan van Poot 194c, 2566 EH Den Haag, 2006-2010

 

Inleiding - Gesprekken met God