Inleiding - Gesprekken met God

Waarom rechtstreekse gesprekken?

Vanaf het eerste moment dat de mens het levenslicht aanschouwt is de Schepper met ons en zijn wij met Hem in gesprek. Dit kan van de kant van de mens uitlopen op scherpe verwijten: waarom ben ik er op aarde? Waarom moet mijn leven zo triest verlopen? Waarom krijg ik geen antwoorden op mijn vragen? Vele zijn vastgelopen en slaken alleen nog kreten of schreeuwen om hulp. Anderen zijn onwetend van de antwoorden die God al lang gegeven heeft. Het is nodig om miljoenen analfabeten de letters te leren; want wie kan lezen en schrijven verbreedt zijn contacten en horizon en vergroot zijn kansen om zelf zijn brood te verdienen. Zijn er ook niet vele analfabeten in godskennis, ook onder hoger opgeleiden? Ik vroeg onlangs aan een aantal mensen: weet u wat Pinksteren betekent? De meeste wisten het niet; sommigen dachten dat het met Pinkpop te maken had. Zo zijn er duizenden vragen. Waarom is juist de zondag een vrije dag? Hoe komt het dat joden, christenen, moslims die één God belijden, toch zo verschillen? Van die duizenden vragen trachtte ik er 1077 te beantwoorden met als maatstaf de bijbel. Daarin hebben vooral Jezus’ woorden groot gezag. Men vroeg Hem eens: “hoe komt het dat U zo wijs en met zoveel gezag onderwijs geeft zonder daarvoor een opleiding genoten te hebben?’ Daarop antwoordde Hij: “Mijn leer komt niet van mijzelf maar van mijn Vader, die Mij gezonden heeft.”, Johannes 7:16.

Vindt u een gesprek met God onmogelijk?

U voert telefoongesprekken met mensen op verre afstand, maar krijgt u Hem ook aan de lijn? ‘Neen’ – zegt iemand – ‘Hij staat op een te grote afstand van ons of kan voor zoveel miljarden geen tijd vrijmaken.’ Zou dat waar zijn? De Alwetende heeft een heel groot oor. Hij is als Vader bereid om naar zijn kinderen te luisteren. Mozes voerde van oog tot oog, oor tot oor en mond tot mond gesprekken met de Onzichtbare die neerdaalde op de berg Sinaď. Duizenden getuigen daarvan waren zo onder de indruk van de oorverdovende stem van de HEER dat ze Mozes verzochten: “Wilt u Hem vragen of Hij zich voortaan door een bemiddelaar tot ons richt?” Dat vond God goed. Sinds die tijd sprak Hij tot hen door profeten.

 

Lees verder