Levensloop en publicaties

Docent dogmatiek aan de Wittenberg, 1977-1997

In ís-Gravenhage-West (1973-1990) kreeg ik in 1976/77 het verzoek om les te geven aan een bijbelschool in Zeist, later de HBO De Wittenberg. Ik begon met de leer over de bijbel in 1977 en schreef de lessen op; daaruit ontstond deel 1 (band 1) van mijn dogmatiek Het Woord, de Zoon en de dienst, 1981. Het probleem dat men de bijbel met een bepaalde bril kan lezen, behandelde ik in deel 2 (band 2) De openbaring, het verbond en de apriorŪís, 1982. Ik raakte diep onder de indruk van de majesteit van de Heilige in deel 3A (band 3) God en mens verzoend. Godsleer, mensleer en zondeleer, 1987, dat het licht zag in een symposium in mijn parochiekerk, de Westduinkerk. In 1990 nam ik de kans waar om in de VUT (= Vervroegde Uittreding ) te gaan om de serie af te maken. In 1991 kwam gereed deel 3B (band 4) getiteld God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God. Het dikste deel (954 blz) werd deel 4A (band 5), De Heilige Geest, de Kerk en de laatste dingen. De persoon en het werk van de Heilige Geest, 1995. Band 6 en 7 verschenen tegelijk in 1998 onder de titel De Kerk als het saamhorige volk Gods, 4B en De genademiddelen, het gemenebest en het eschaton, 4C op een symposium in de Universiteit in Kampen. Dit oeuvre verscheen bij uitgeverij Kok in Kampen, die loyaal zijn medewerking verleende, ook toen de kring van belangstellenden voor de geloofsleer aanzienlijk ging dalen.