Personalia

Ben Wentsel Benjamin Wentsel, geb. 13 juli 1929 te Ridderkerk, doorliep het Marnix-gymnasium (1941-1947) en studeerde aan de Theologische Hogeschool in Kampen (Oudestraat). Hij was predikant in de Geref. Kerk van Pingjum-Zurich (1953-1957), Oudewater (1957-1963), De Lier (1963-1967), Beverwijk-Heemskerk (1967-1973) en Den Haag-West (1973-1990).

 

Hij promoveerde op het onderwerp Natuur en genade, 1970. Dit was brandend actueel omdat het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) uitsprak dat moslims die God ernstig zoeken, eeuwig behouden kunnen worden, maar dat van hen die het evangelie leren kennen en dit afwijzen de heilskansen dalen.

 

Als leraar geloofsleer aan de HBO DeWittenberg in Zeist schreef hij een dogmatiek in zeven banden, 1981-1998, die hij samenvatte in het tweedelige HIJ-IS-ER-BIJ, 2006. Daarin bracht hij bij ieder onderdeel de islam ter sprake als poging tot een dialoog.

 

Thans biedt hij een Protestants-katholieke catechismus aan in vijftig oefeningen en in drie vormen, waarbij hij ook steeds de islam ter sprake brengt.